Uczymy jak wygrywać kampanie!

Pierwszy warsztat z cyklu “Cel-walcz!” dotyczył projektowania skutecznych kampanii.

Razem z 17 uczestnikami, członkami Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu poznawaliśmy tajniki skutecznego wywierania wpływu oraz tworzyliśmy zarysy naszych wspólnych projektów. To były dwa dni wytężonej pracy, rozmów
i poznawania się. Warsztaty prowadził twórca “Kuźni Kampanierów” Rafał Górski. 

Weronika Mazurek