Jesteśmy małym i różnorodnym zespołem.
Mamy odmienne doświadczenia i kompetencje.
Od lat walczymy o klimat, przyrodę i Wrocław przyjazny mieszkańcom.

Weronika

w HUBIE odpowiada za grafiki i wsparcie kampanii. To ona będzie tworzyć Wam ulotki i materiały informacyjne oraz kombinować wspólnie z Wami, co zrobić, aby kampania była atrakcyjna i miała duży rozgłos.

Jest kulturoznawczynią, architektką i projektantką graficzną. Ma akcyjne i kampanijne doświadczenie w Extinction Rebellion, odpowiadała za oprawę graficzną i reżyserię ogólnopolskich marszy i wrocławskich akcji XR. Lubi robić to, w co wierzy.

Agata

w HUBIE odpowiada za działania medialne, sieciowanie ruchów i działania edukacyjne. Wesprze Was w strategicznej analizie Waszych kampanii, napisze informację prasową i przygotuje do wystąpień w mediach.

Jest psycholożką, konsultantką i diagnostką skuteczności zespołów i liderów, zarządzała projektami biznesowymi, kulturalnymi i aktywistycznymi. Tworzyła struktury orgnizacyjne XR Polska, strategie medialne, koordynowała kampanie na rzecz ochrony klimatu, w tym kampanię zakończoną ogłoszeniem alarmu klimatycznego we Wrocławiu. Jest inicjatorką koalicji wrocławskich ruchów proklimatycznych.

Jakub

w HUBIE odpowiada za działania rzecznicze, gromadze nie wokół nich przedstawicieli różnych ruchów oraz administruje cały projekt.

Jakub jest doktorem nauk o zarządzaniu, prezesem Akcji Miasto. Jest absolwentem Programu Liderzy PAFW. Ma wieloletnie doświadczenie liderskie oraz w działaniach rzeczniczych i strażniczych, jest ekspertem w obszarze mobilności, obecnie członek zespołu aktualizującego Krajową Politykę Miejską.